Villa med utsikt

Dette huset, eller rettere sagt disse to kjedete husene på toppen av Vardeåsen i Frogner, har en av Romerikes beste utsikter.

Utbygger er Kai Lunde og tegningene er utført av arkitekt Ronny Sjølie. Bygg- og tømrermester Carl Øistein Grue A/S har stått for gjennomføringen av hele prosjektet, inkludert søkeprosesser, kalkulasjoner, grunnarbeider, oppføring av byggene og fremstilling av uteområdet.

Husene, som er bundet sammen av en stor garasje, fremstår som meget ekslusive med mange flott detaljer.