Omsorg for eldre

Prosjektbilde kommer snart

For Nes kommune har vi hatt flere byggeoppdrag. Det mest omfattende har vært å bygge omsorgsboliger for eldre i flere deler av kommunen. Totalt har vi bygget 24 slike boliger siden 2006.