Fra kjedelig til eksklusivt

Det litt kjedelige 80-talls huset på Fjellfoten ved Årnes er ikke til å kjenne igjen etter den omfattende ombyggingen. Hele bygge prosjektet, inkludert tegninger, er det Bygg- og tømrermester Carl Øistein Grue A/S som har stått for. Det er bygget på en ekstra etasje og huset er utvidet og påbygget på alle kanter. Et hus fra 80-tallet framstår som eksklusivt og med mye særpreg.

Byggherre er Thomas Quille.